Den Portugisiska fastighetsmarknaden

[supsystic-social-sharing id="1"]
[supsystic-social-sharing id="3"]

En kort bakgrund:

Även Portugal påverkades av den globala finanskrisen som startade i USA 2008. Till skillnad från fastighetsmarknaden i många andra länder i Europa har fastighetsmarknaden i Portugal inte haft samma tillväxt sedan början av 2000. Marknaden var påverkad av det globala läget 1998 samt euron 2004, för att sedan stanna av. Fastighetspriserna föll med 25% under krisen och är nu på samma nivå som under 2007-2008, med undantag för vissa områden i Lissabon och Porto.

Lanseringen av nya fastighetsprojekt i Portugal varit låg, men har ökat från 2015. Vilket betyder att Portugal inte har haft en situation av överproduktion eller fastighetsbubbla.

Vad händer på den Portugisiska fastighetsmarknaden? Den portugisiska fastighetsmarknaden var bokstavligen uppbyggd av fastighetslån från 2003 till 20018. Under 2008 stoppade de portugisiska bankerna att finansiera fastighetsköp. Som framgår av figur 2.2. s. sjönk antalet fastighetsaffärer drastiskt för att under 2016 återgår till samma nivåer som före krisen. Resultatet är en nedgång av fastighetspriserna på grund av en minskad nationell efterfrågan, inte på grund av en fastighetsbubbla. I motsats till andra länder, som Spanien, där man har haft spekulation av fastigheter samt en artificiell prisökning.

Den ekonomiska krisen i Portugal har sedan 2008 haft återverkningar på den portugisiska fastighetsmarknaden. Bristen på likviditet hos medborgarna, på grund av att bankfinansieringen upphörde, påverkade tillväxten som landet hade innan krisen.

Det skedde en viss ökning av fastighetspriserna i Portugal mellan 2008 och 2013, men inte på ett drastiskt vis.

De nationella försäljningspriserna på fastigheter sjönk under 2012 med 25%, jämfört med 2008.

Fastighetsmarknaden i Lissabon

Prisnedgången på fastigheter i Lissabon var under 2008 och 2012 endast 10% (25% i resten av landet). Ett prisexempel: en 3-rumslägenhet på cirka 100 kvm som 2008 såldes för 320 000 euro, såldes för 265 000 euro i mitten av 2013 och 350 000 euro i april 2015. Enligt Imovirtual är det genomsnittliga priset per kvm i Lissabon idag 3,426 € för en lägenhet och 3.517 € för ett hus (nytt, renoverat eller renoveringsobjekt).

Genomsnittspriset på fastigheter i Lissabonområdet (AML) är 4 000 € / kvm (centrala Lissabon) och 2.000 € / kvm i Lissabonområdet. Priserna per kvadratmeter i den historiska zonen ligger på mellan 3.000 och 9.000 euro beroende på stadsdel, vilket är lågt jämfört med andra europeiska huvudstäder. Storstadsområdet är stort och erbjuder objekt i olika skick, så det är svårt att få en korrekt bedömning prisbilden. Området består av Lissabon, Cascais och Oeiras, områden med högsta genomsnittliga priser per kvm i lanet. Men även av populära områden och förorter som kraftigt drar ner medeltalet.

Storstadsregionen i Lissabon står för de största prisökningarna och störst antalet fastighetsaffärer under 2015. Traditionellt har den mest dynamiska marknaden bostadsbrist.

Detta är också det område där flest antal bygglov utfärdades under 2015. Enligt INE (Instituto Nacional de Estatísticas) medan antal bygglov samma år på nationell nivå var färre. Denna statistik påvisar dynamiken i fastighetsmarknaden i Lissabon.

Det finns för närvarande stor efterfrågan på objekt i närområdet, särskilt på grund av en öka efterfrågan från andra marknader, många vill flytta till Portugal eller investera.

Prisutveckling i Lissabon gör det intressant att investera!

Fastighetsmarknaden i Algarve

Priserna i Algarve ökar för närvarande med nästan 50%, mycket på grund av efterfrågan från andra marknader. Många pensionärer i Europa söker hög livskvalitet, lägre levnadsomkostnader samt en gynnsam skatt.

Fastighetspriserna ökade med 4% under 2015. Det finns befintliga objekt tillgängliga och nybyggnationen ökar gradvis.

Under 2:a kvartalet 2010 fram till första kvartalet 2011 var genomsnittspriset per kvm 2,160 euro för lägenheter. I regionen varierar värdet beroende på ort och område . De mest dynamiska marknaderna i regionen är Loulé och Albufeira, enligt SIR (bostadsinformationssystem).

I oktober 2016 var genomsnittspriset per kvm 1.914 € för en lägenhet och 2.586 € för ett hus i Loulé. I Albufeira var genomsnittspriset per kvm 1.729 € för en lägenhet och 2.029 € för ett hus, enligt Imovirtual.

Fastighetspriser i Portugal

En fastighetsmarknad i återhämtning: priser per kvadratmeter i Portugal, Lissabon och Algarve 2015

Priset på den Portugisiska fastighetsmarknaden är attraktivt, i genomsnittsindex 2,213 euro per kvadratmeter. Lågt i jämförelse med andra europeiska fastighetsmarknader. Men man måste ta hänsyn till att det finns stor skillnad på priset mellan de olika portugisiska regionerna samt variationen på standarden på objekten. Men vi är dock långt ifrån Paris, Bryssel, Luxemburg, London eller Stockholm.

Fastighetsbarometern i Lissabon och Algarve

Här utgår vi från ett medelpris per kvadratmeter och fastighetsindex inom vår bransch. Värdena speglar olika faktorer, inklusive läge och skick. Men kan även variera beroende på dessa faktorer. Tillgången på bostäder i Portugal är heterogent. Vi erbjuder nybyggnation med hiss, garage eller äldre totalrenoverade byggnader. De regioner med högst efterfrågan är först och främst huvudstadsregionen Lissabon, följt av Porto och dess omgivning. Detta påverkas även av efterfrågan från den inhemska marknaden.

Observera att utvecklingen på fastighetsmarknaden sedan slutet av 2013 markerar en återhämtning och värderingsutveckling från fastighetsinvesteringar. INE (Instituto Nacional de Estatíscas) rapporterade en höjning av fastighetspriserna på nationell nivå under 2014, med stora skillnader mellan regionerna.

Vi hänvisar till artiklar gällande de 2 mest dynamiska regionerna i Portugal, som även är de mest intressanta för nordeuropeer.

Bra att veta

Fyll i formuläret för att kostnadsfritt beställa vår investeringsguide.

Vår guide
till Portugal
image telechargez

Fyll i formuläret för att kostnadsfritt beställa vår investeringsguide.

Intressanta objekt

Gå vidare
Bra att veta
Fyll i formuläret för att kostnadsfritt beställa vår investeringsguide.
image telechargez
Frågor? Råd?
Loading
Back to top